Castellano | Català
Finques Colomer

ADMINISTRADORS DE FINQUES I API
A RUBÍ DES DE 1942

Finques Colomer

Informem als nostres clients que les nostres oficines romandran obertes de cara al públic, de dilluns a divendres de 9h a 13,30h i de 16h a 19h. No és necessària cita previa tot i que, per motius sanitaris, tenim limitat l'aforament. Segueixin en tot moment les indicacions de seguretat que hem posat en llocs visibles i del nostre personal.

Els seguim atenent al telèfon 936994304.

Administradors de Finques i API a Rubí des de 1942

Política de Privacitat

Información sobre Protección de Datos

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l'informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, aFINQUES COLOMER SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

Les seves dades seran conservades en un temps indefinit, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per complir les obligacions legals.

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

Té dret a obtenir confirmació sobre si en FINQUES COLOMER SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, té dret d'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supresió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podrà exercir el dret d'oposició al tractament de les seves dades. FINQUES COLOMER SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a laportabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels teus drets pot realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobarà a continuació:

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: AVDA. BARCELONA, 17 BAIXOS - (08191) RUBI adjuntat una fotocòpia de l'DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la teva sol·licitud

Finalment, l'informem que pot dirigir-se davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de l'tractament de les teves dades personals.

Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Galetes mitjançant el següent enllaç política de galetes.

Les seves dades seran conservades en un temps indefinit, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per complir les obligacions legals.

Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Galetes mitjançant el següent enllaç política de galetes.

 1. Dades relatives a l'Responsable
 2.   - Entitat: FINQUES COLOMER SL
    - CIF de l'entitat: B62134739
    - Adreça de l'entitat: AVDA. BARCELONA, 17 BAIXOS - (08191) RUBI
    - Email de l'entitat: montse@finquescolomer.com
    - Responsable del tractament : MONTSERRAT COLOMER LARRUCEA
    - Telèfon de l'responsable de l'tractament: 936994304
    - Direcció correu electrònic de l'responsable de l'tractament: MONTSE@FINQUESCOLOMER.COM


 3. Finalitats
  • Arrendament/compra d'habitatges, locals, etc.
  • Cobrament de quotes pertinents
  • Cobrament de les mensualitats acordades per la comunitat
  • Compra/venda de material
  • Comunicació mitjançant xats, amb el Responsable i altres Afectats
  • Coordinació d'activitats empresarials
  • Creació de canals d'informació per al conjunt de propietaris de la comunitat
  • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
  • Enviament d'informació comercial de l'entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
  • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments
  • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
  • Informar la comunitat de l'estat del deute de cada un dels propietaris a la comunitat
  • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
  • Prestar-los un servei
  • Publicació de les actes realitzades en reunions de la comunitat
  • Realitzar comandes
  • Recepció de la prestació d'un servei
  • Seguretat de l'entitat
  • Tramitació d'altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
  • Tramitació de pressupostos
  • Tractament de dades de conjunt de propietaris de la comunitat amb la finalitat en el compliment de les obligacions normatives i acordades

 4. Termini de conservació de les dades
 5. Les seves dades seran conservades en un temps indefinit, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciti la seva supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per complir les obligacions legals.

 6. Legitimació
  • Consentiment inequívoc
  • Execució d'un contracte
  • Interès legítim per part de l'responsable de l'tractament

 7. Destinataris
  • Administració tributària
  • Agència de Seguretat
  • Bancs i entitats financeres
  • Bufet d'advocats
  • Encarregats de destrucció de documentació
  • Entitats asseguradores
  • Entitats de Consultoria / Auditoria
  • Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
  • Gestoria/Assessoria
  • No comparteixo les dades amb tercers
  • Seguretat social
  • Servei de Prevenció de Riscos Laborals

 8. Drets
  • Per exercir el seu dret d'Accés feu clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Supresió (Oblit) feu clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Limitació de l'Tractament feu clic aquí
  • Per exercir el seu dret d'Oposició feu clic aquí
  • Per exercir el seu dret de Portabilitat feu clic aquí

 9. Política de galetes

  Per conèixer les galetes que utilitzem en la nostra pàgina, recordeu que pot accedir a la nostra Política de Galetes mitjançant el següent enllaç: política de galetes.